Międzynarodowa Konferencja Naukowa

PRZEMYSŁ 4.0
Algorytmizacja problemów oraz digitalizacja procesów i urządzeń

Gorzów Wielkopolski
16, 17 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

Aktualizacja z dnia: 14 sierpnia 2020 roku

W związku z Komunikatem Nr 2/140/2020 Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10.03.2020, w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności Akademii, dotychczasowy termin konferencji "PRZEMYSŁ 4.0. Algorytmizacja problemów oraz digitalizacja procesów i urządzeń", 2020 ulega zmianie. Nowy termin konferencji zostanie podany na dwa miesiące przed jej rozpoczęciem, po decyzji Władz Uczelni o ustaniu przyczyn wstrzymania jej organizacji.

Komitet Organizacyjny Konferencji

O konferencji


Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową:

PRZEMYSŁ 4.0
Algorytmizacja problemów oraz digitalizacja procesów i urządzeń

Odbędzie się ona w dniach 16, 17 kwietnia 2020 roku w budynku Wydziału Technicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski, ul. Chopina 52, budynek 6, sala 301.

Serdecznie zapraszamy.

Cel konferencji


Obecny etap rozwoju przemysłu, nazywany umownie „czwartą rewolucją przemysłową”, oznaczany nazwą „Przemysł 4.0” jest opisywany przez zbiór założeń dotyczących integracji inteligentnych systemów produkcyjnych, charakteryzujących się: zdolnością komunikowania systemów cybernetycznych i ludzi, globalną digitalizacją i wirtualizacją, z wykorzystaniem wielkiej liczby modeli obiektów i procesów, decentralizacją podejmowania decyzji, przetwarzaniem w czasie rzeczywistym oraz elastycznym dostosowywaniem inteligentnych fabryk do zmieniających się wymagań i preferencji odbiorców. Tematyka konferencji obejmuje najważniejsze problemy współczesnego przemysłu dotyczące integracji wiedzy pracowników oraz informacji o stanie procesów produkcyjnych i użytkowanych urządzeń.

Program konferencji


16 kwiecień, czwartek
               15.00   Otwarcie konferencji
       Sesja programowa I, Kierunki rozwoju dyscyplin naukowych
               15.10   Profesor Wojciech Kacalak dr h.c. mult., Akademia im. Jakuba z Paradyża
               15.40   Profesor Andrzej Błaszczyk, Akademia im. Jakuba z Paradyża
               16.10   Profesor Bogusław Borowiecki, Akademia im. Jakuba z Paradyża
       Sesja programowa II, Wybrane technologie dla Przemysłu 4.0
               16.20   Profesor Janusz Szymczyk, Hochschule Stralsund, Niemcy
               16.50   Profesor Michał Wieczorowski, Politechnika Poznańska
               17.20   Profesor Justyna Patalas – Maliszewska, Uniwersytet Zielonogórski
               17.50   Profesor Mirosław Urbaniak, Akademia im. Jakuba z Paradyża,
                                             podsumowanie sesji programowych I i II
               18.30   Kolacja

17 kwiecień, piątek
               10.00   Sesja programowa – Innowacje i wdrożenia,
                                             referaty, warsztaty, sesja posterowa
               14.30   Obiad
               15.30   Warsztaty, sesja posterowa

Afisz konferencji

Patronat honorowy:


Akademia im. Jakuba z Paradyża

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska
Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim

Organizator


Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim

Współorganizator


Lubuski Klaster Metalowy

Partnerzy:


Lubuski Klaster Metalowy

Lubuski Klaster Metalowy

Patronat honorowy:


prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska
Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim

Organizator


Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim

Współorganizator


Lubuski Klaster Metalowy

Partnerzy:


Lubuski Klaster Metalowy

Rada Naukowa Konferencji

 • Przewodniczący Rady Naukowej Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, dr h.c. mult., Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski
 • Prof. dr hab. inż. Mirosław Urbaniak, Dziekan Wydziału Technicznego, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski
 • dr hab. inż. Tomasz Królikowski, Prorektor ds. Studenckich, Politechnika Koszalińska, Koszalin
 • Prof. dr hab. inż. Mirosław Pajor, Dziekan Wydziału Mechanicznego, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
 • dr hab. inż. Błażej Bałasz, Dziekan Wydziału Mechanicznego, Politechnika Koszalińska, Koszalin
 • Prof. dr inż. Janusz A. Szymczyk, Hochschule Stralsund, Niemcy
 • Prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska, Poznań
 • Prof. dr hab. inż. Roman Staniek, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska, Poznań
 • Prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj, Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska, Kraków
 • Prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka, Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska, Koszalin

 

 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz, Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska, Koszalin
 • dr hab. inż. Maciej Majewski, Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski
 • dr hab. inż. Dariusz Lipiński, Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska, Koszalin
 • dr hab. inż. Łukasz Bohdal, Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska, Koszalin
 • dr hab. inż. Ryszard Wójcik, Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski
 • dr inż. Robert Tomkowski, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Szwecja
 • dr inż. Katarzyna Tandecka, Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska, Koszalin
 • mgr inż. Andrzej Graczykowski, Prezes Zarządu Lubuskiego Klastra Metalowego,
 • mgr inż. Roman Mizerny, Prezes Zarządu Spółki Holding ZREMB Gorzów S. A, Gorzów Wielkopolski
 • mgr inż. Zbigniew Rudowicz, Prezes Zarządu Spółki Zakład Mechaniczny MESTIL, Gorzów Wielkopolski

Rada Naukowa Konferencji

 • Przewodniczący Rady Naukowej Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, dr h.c. mult., Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski
 • Prof. dr hab. inż. Mirosław Urbaniak, Dziekan Wydziału Technicznego, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski
 • dr hab. inż. Tomasz Królikowski, Prorektor ds. Studenckich, Politechnika Koszalińska, Koszalin
 • Prof. dr hab. inż. Mirosław Pajor, Dziekan Wydziału Mechanicznego, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
 • dr hab. inż. Błażej Bałasz, Dziekan Wydziału Mechanicznego, Politechnika Koszalińska, Koszalin
 • Prof. dr inż. Janusz A. Szymczyk, Hochschule Stralsund, Niemcy
 • Prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska, Poznań
 • Prof. dr hab. inż. Roman Staniek, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska, Poznań
 • Prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj, Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska, Kraków
 • Prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka, Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska, Koszalin
 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz, Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska, Koszalin
 • dr hab. inż. Maciej Majewski, Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski
 • dr hab. inż. Dariusz Lipiński, Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska, Koszalin
 • dr hab. inż. Łukasz Bohdal, Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska, Koszalin
 • dr hab. inż. Ryszard Wójcik, Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski
 • dr inż. Robert Tomkowski, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Szwecja
 • dr inż. Katarzyna Tandecka, Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska, Koszalin
 • mgr inż. Andrzej Graczykowski, Prezes Zarządu Lubuskiego Klastra Metalowego,
 • mgr inż. Roman Mizerny, Prezes Zarządu Spółki Holding ZREMB Gorzów S. A, Gorzów Wielkopolski
 • mgr inż. Zbigniew Rudowicz, Prezes Zarządu Spółki Zakład Mechaniczny MESTIL, Gorzów Wielkopolski

Komitet organizacyjny konferencji

 • dr Wojciech A. Sysło
 • dr inż. Grzegorz Andrzejewski
 • inż. Włodzimierz Fleischer
 • mgr inż. Konrad Stefanowicz
 • mgr inż. Marek Kannchen

Informacje dla autorów

Zgłoszenie udziału w konferencji wraz z tytułem referatu, posteru do 2 kwietnia 2020 r.
Nadsyłanie streszczenia referatu, posteru do 9 kwietnia 2020 r.

Zgłoszenie uczestnictwa poprzez formularz zamieszczony poniżej.
Kontakt z organizatorem: syslow@poczta.onet.pl

Instrukcja edycji pracy do druku do pobrania tutaj.

Formularz zgłoszenia


Rejestracja do 2 kwietnia 2020 r.

Dane organizatora:

Akademia im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim
Wydział Techniczny
Fryderyka Chopina 52
66-400 Gorzów Wielkopolski

Miejsce konferencji:

Wydział Techniczny,
Akademii im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Chopina 52,
budynek 6, sala 301

Budynek nr 5 Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. Aula Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.